เข้าถึงแผงควบคุม Komai MRS10 2.0

ความถี่: comap
รูปแบบตัวควบคุม: MRS10

ระบบควบคุมอัตโนมัติ - ถึง 2.0

Reach 2.0.jpg

ตัวควบคุมอัจฉริยะ ComApMRS10 ของเช็กที่นำเข้าสามารถรับรู้การเริ่มต้น / หยุดอัตโนมัติฟังก์ชันระยะไกลสามฟังก์ชั่นของหน่วยและการแสดงสถานะการทำงานและพารามิเตอร์สภาพการทำงานแบบเรียลไทม์ของชุดมอเตอร์ อินพุตและเอาต์พุตไบนารีที่ตั้งโปรแกรมได้ถึง 6 ช่องสัญญาณรวมทั้งโมดูลส่วนขยายสามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้และเว็บเซิร์ฟเวอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่าน GPRS

Message
We will reply you via email in 24 hours

Copyright © 2015-2020 Xiamen Aosif Engineering Ltd. Todos los derechos reservados.   English English English English