บ้าน > การสนับสนุนบริการ > บริการ


บริการก่อนการขาย

1. การประเมินโครงการและการออกแบบระบบ
2. เลือกชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกต้อง
3. การออกแบบห้องคอมพิวเตอร์และแผนการติดตั้ง
4. โซลูชั่นเสียงและการปล่อยมลพิษต่ำ
5. หน่วยสำหรับการใช้งานพิเศษ


บริการในการขาย

1. แนะนำการติดตั้ง
2. การแก้จุดบกพร่องของหน่วย
3. การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
4. บริการติดตั้งและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


บริการหลังการขาย

1. บริการซ่อมบำรุง
2. จัดหาอะไหล่
3. บริการซ่อมบำรุงฉุกเฉิน
4. การอัพเกรด
5. การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแผนการฝึกอบรมปกติ

Copyright © 2015-2020 Xiamen AOSIF Engineering Ltd สงวนลิขสิทธิ์.&n English English English English