Hogar > การสนับสนุนบริการ > การฝึกอบรม
ชุดการฝึกอบรมวัตถุการฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรมเนื้อหาการฝึกอบรม
ครั้งแรกเจ้าหน้าที่หน่วยติดตั้งระหว่างการติดตั้งการทดสอบและการยอมรับอุปกรณ์1. หลักการของอุปกรณ์โครงสร้างและประสิทธิภาพทางเทคนิค
2. วิธีการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์
3. การใช้งานอุปกรณ์และวิธีการบำรุงรักษา
4. เอกสารอื่น ๆ
ครั้งที่สองผู้จัดการการดำเนินงานเมื่ออุปกรณ์มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำไปใช้งาน1. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
2. ข้อผิดพลาดทั่วไปและการรักษามอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
3. ข้อผิดพลาดทั่วไปของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

Copyright © 2015-2020 Xiamen Aosif Engineering Ltd. Todos los derechos reservados.   English English English English