ไทย

เนื้อหาวัฒนธรรมองค์กร AOSIF


One.Aosif มุมมองทางวัฒนธรรม:

ความสุขุมภายในและความเป็นราชานอก - - โลกภายในที่ชัดเจนโลกภายนอกที่ราบรื่น


แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กรหมายถึงความคิดทฤษฎีที่ว่า บริษัท หนึ่งโอบกอดมันเป็นรากฐานทางทฤษฎีของวัฒนธรรมองค์กรมันเป็นความคิดเชิงศิลปะของวัฒนธรรมองค์กรที่จะประสบความสำเร็จ


"ความดื้อรั้นภายในและความเป็นราชานอก" เป็นครั้งแรกที่เห็นใน "โลก Chuang-tzu" แม้ว่ามันจะไม่ใช่ความคิดริเริ่มขงจื้อ แต่ลัทธิขงจื๊อ แต่ติดอยู่กับ "ความเจียมตัวในด้านนอกและความเป็นราชา" มันหมายถึง การประยุกต์ใช้ภายนอกของกษัตริย์เป็นหัวใจสำคัญของอุดมการณ์จีน


"ความสุขุมภายในและความเป็นราชานอก" เป็นสภาวะสูงสุดที่ผู้คนฝึกฝน


'' sageliness "หมายถึงศิลปะของการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูพลังงานไม่ว่าสิ่งที่ผู้คนกำลังทำในความเป็นจริงเขาสามารถที่จะไปไกลกว่าทุกสิ่งในความเป็นจริงทางจิตใจและบรรลุอิสระและอิสระฟรีตราบใดที่" sageliness ภายใน "สามารถเข้าถึงได้" นอกกฎหมายราชาภิเษก "เป็นผู้นำทางการเมืองในขณะที่ส่วนตัวไม่มีความตั้งใจที่จะทำสิ่งต่าง ๆ เขาวางทุกสิ่งที่ควรทำเพื่อให้สมบูรณ์แบบในความเป็นจริงตามวัตถุประสงค์คนที่อยู่ในอาณาจักรสูงสุดของอุดมการณ์จะได้รับจิตวิญญาณ ความสุขจากชีวิตทางโลกในขณะที่อยู่ในสังคมและได้รับผลประโยชน์ทางโลกจากชีวิตของนักบวชนั่นคือโลกภายในที่ชัดเจนและโลกภายนอกที่ราบรื่นจากความสำคัญในทางปฏิบัติ บริษัท ต่างๆเช่นผู้คนวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเป็นพิเศษเกี่ยวกับการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก และการพัฒนาขององค์กรยังต้องการที่โดยสมบูรณ์แบบระบบการจัดการและกลไกขององค์กรภายในทำให้องค์กรอยู่ในตำแหน่งเข้มแข็งในตลาดภายนอก com สภาพแวดล้อมการร้องเรียนและทำให้ถูกต้อง
สอง. ค่า AOSIF: ความสามัคคีและผลประโยชน์ร่วมกัน

ค่านิยมหมายถึงความเชื่อพื้นฐานยึดมั่นในเป้าหมายและมาตรฐานการประเมินผลของการยกย่องอย่างสูงเมื่อองค์กรในกระบวนการของการแสวงหาความสำเร็จ ความสามัคคีของไตรภาคีวิน - วินเป็นความเชื่อพื้นฐานของ AOSIF ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่ชนะพนักงานที่จะชนะและองค์กรที่จะชนะสาม. ภารกิจของ AOSIF: เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตระหนักถึงความฝันของพนักงานบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรและช่วยเหลือสังคม

ภารกิจขององค์กรคือการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในสถานะและบทบาททางเศรษฐกิจสังคมสิ่งที่ได้รับในการเข้าสู่สังคมคือการแบ่งงานซึ่งในส่วนของเศรษฐกิจที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม

วิสัยทัศน์ขององค์กร (วัตถุประสงค์) คือการแสดงทิศทางการพัฒนาระยะยาวเป้าหมายวัตถุประสงค์การตั้งค่าความรับผิดชอบและความรับผิดชอบต่อสังคมของตนเองอย่างชัดเจนกำหนดสิ่งที่ บริษัท ดูเหมือนว่าในขอบเขตของสังคมในอนาคต

ภารกิจองค์กรวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยวิสัยทัศน์องค์กรพวกเขาไม่จำเป็นต้องแยกแยะ


Four.AOSIF เป้าหมายการพัฒนา: แบรนด์ชั้นนำของจีน genset แบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกFive.AOSIF วิญญาณ: ความรับผิดชอบความภักดีความหลงใหล

1 ความรับผิดชอบ:

A. ความรับผิดชอบคือความตั้งใจที่จะทำงานให้เสร็จ

B. ความรับผิดชอบเป็นทัศนคติต่อชีวิต

C. ต้องเคลียร์ความรับผิดชอบและรับผิดชอบให้ดีขึ้นก่อน


2 ความภักดี:

A. ความภักดีเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ

B. ความภักดีต่อองค์กรเป็นความภักดีต่ออาชีพของพวกเขาและเป็นสัญลักษณ์ของความรับผิดชอบสูงต่อตัวเอง

C. ความภักดีต่อองค์กรของความสามารถพิเศษคือความสามารถในอุดมคติขององค์กรและยังได้รับความเคารพจากสังคม


3 ความรัก:

A. Passion คืองานของพลังอำนาจของการกระทำที่เป็นบวกและการรับประกันว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ได้ดี

B. ความหลงใหลเป็นสภาวะที่ดีที่สุด

C. ความรักไม่เคยบอกว่าตายความล้มเหลวเป็นเพียงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้หก. ปรัชญาองค์กร AIFIF:

1 แนวคิดการพัฒนา: ยึดถือแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

2 แนวคิด win-win: หนึ่งควรช่วยให้ผู้อื่นได้รับการพัฒนาจากนั้นจะพัฒนาหนึ่งควรช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จแล้วจะประสบความสำเร็จ

3 ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ: บริการระดับมืออาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุยอดขายและผลกำไร

4 แนวคิดการตลาด: เฉพาะไอเดียของนอกฤดูไม่มีตลาดนอกฤดู

5 แนวคิดการแข่งขัน: การแข่งขันเป็นธีมนิรันดร์ในตลาดส่งเสริมการพัฒนาในการแข่งขัน

6 แนวคิดการบริการ: ถึงผู้ใช้ในฐานะศูนย์กลางผู้ใช้เร่งด่วนกังวล

7 แนวคิดความสัมพันธ์กับลูกค้า: ลูกค้าจะไม่ผิด

8 แนวคิดคุณภาพ: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการแสวงหาความเป็นเลิศและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

9I แนวคิดการผลิต: คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูง

10 แนวคิดด้านความปลอดภัย: ใส่ใจกับความปลอดภัยแหล่งที่มาของความสุข

11 ความคิดสร้างสรรค์: คำว่า "เป็นไปไม่ได้" ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของฉัน

12 แนวคิดโอกาส: โอกาสนั้นจะมอบให้กับคนที่เตรียมความพร้อมเท่านั้น

13 แนวคิดความสามารถพิเศษ: ความสามารถเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร

14 จัดระเบียบความคิด: การเชื่อฟังเป็นคุณธรรม

15 แนวคิดของทีม: เราเป็นองค์กรครอบครัวที่เข้มงวดมีความสามัคคีและอบอุ่น

16 ปรัชญา: การเรียนรู้คือบันไดแห่งความก้าวหน้าของผู้คน

17 ผู้บริหาร: การจัดการคือความรักที่จริงจังทุกอย่างเริ่มต้นจากการสื่อสาร

18 ปรัชญาการอยู่รอด: การพัฒนาเพียงเพื่อความอยู่รอด

19 แนวคิดต้นทุน: ควบคุมลิงก์ของเงินทุกอัน


เจ็ดสไตล์สไตล์: เข้มงวดในทางปฏิบัติ Act ตอนนี้


แปดจรรยาบรรณของพนักงาน: สามวินัยแปดหมายเหตุ

1 สามวินัย:

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย

2. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกระตือรือร้น

3. ความเป็นผู้นำเรื่อง


2 Eight Note

1. ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้

2. ความรักและความทุ่มเท

3. ขยายความกล้าได้กล้าเสีย

4. ความสามัคคีและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. การปฏิบัติอย่างเข้มงวด

6. การกระทำด้วยความแข็งแรง

7. เก็บความลับ

8. มารยาทอารยะ


Nine.AOSIF ภาพลักษณ์องค์กร:

9.1 ภาพลักษณ์ขององค์กร: ความซื่อสัตย์ในทางปฏิบัติการพัฒนาและนวัตกรรม

9.2 ภาพพนักงาน: สุขภาพดีจริงใจในทางปฏิบัติกล้าได้กล้าเสีย

9.3 ภาพผลิตภัณฑ์: คุณภาพและราคาที่แข่งขัน

9.4 ภาพสภาพแวดล้อมขององค์กร: สะอาดและสดใส


Ten.AOSIF โลโก้องค์กร: AOSIF

ภาระผูกพันความกระตือรือร้นนวัตกรรมความจริงใจมิตรภาพสิบเอ็ด ภาษาภาพ AOSIF:

ทางเลือกที่ดีที่สุดของระบบไฟฟ้าของคุณสิบสองก่อสร้างวัฒนธรรมแปลกใจ:

1. การฝึกอบรมพนักงานการศึกษา:

วัฒนธรรมองค์กรเป็นจิตวิญญาณขององค์กรที่ปรับค่านิยมขององค์กรและจรรยาบรรณของคนงานให้เป็นมาตรฐาน ทั้งสองมีความต่อเนื่องและก้าวหน้า ผู้นำที่ alll evels เพื่อควบคุมอย่างไม่เน่าเปื่อยรวมกับองค์กรประเภทการเรียนรู้ผู้ก่อตั้ง, ระบบ, เป้าหมายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมและการศึกษาเต็มรูปแบบและส่งเสริมเนื้อหาของ "คู่มือวัฒนธรรมองค์กร" ทำให้จิตวิญญาณขององค์กรแนวคิดองค์กรสไตล์ ของการทำงานเป้าหมายทางธุรกิจและค่านิยม ฯลฯ วัฒนธรรมองค์กรหัวใจฝังราก


2. การก่อสร้างระบบ:

วัฒนธรรมองค์กรและระบบการจัดการองค์กรขึ้นอยู่กับแต่ละอื่น ๆ และมีความสัมพันธ์วิภาษวิธีการปฏิสัมพันธ์ การปรับโครงสร้างองค์กรของวัฒนธรรมองค์กรขั้นสูงคือการทำให้จิตวิญญาณขององค์กรความคิดขององค์กรกลายเป็นระบบการจัดการเพื่อปรับให้เข้ากับการแข่งขันในตลาดและเพื่อให้แน่ใจว่าการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและเพื่อรวมความสำเร็จของวัฒนธรรมองค์กรด้วยระบบ .


3. การก่อสร้างภาพ:

ภาพองค์กรเป็นประสิทธิภาพภายนอกของคุณภาพภายในองค์กรและเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของตลาดองค์กร ตามความต้องการของ "คู่มือวัฒนธรรมองค์กร" การสร้างภาพลักษณ์องค์กรการเรียนรู้ของความซื่อสัตย์ในทางปฏิบัตินวัตกรรมและการพัฒนาและภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านภาพพนักงานภาพผลิตภัณฑ์และภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อการแสดงออกที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นรายการที่ใช้บ่อยเช่นโลโก้ขององค์กรชุดพนักงานและสถานที่จัดการจะสะท้อนถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการไปรษณีย์แต่ละคนควรเป็นไปตามข้อกำหนดของ "คู่มือวัฒนธรรมองค์กร" และให้บริการการแลกเปลี่ยนภายนอกและทุกที่ในที่สาธารณะควรเป็นคำพูดและการกระทำเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่เหมาะสมขององค์กรนี้และรักษาภาพลักษณ์องค์กร


4. การสาธิตตามปรกติ:

ตัวละครทั่วไปขั้นสูงและเรื่องราวทั่วไปเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณขององค์กร & amp; ความคิดที่ดีซึ่งมีการสาธิตการแผ่รังสีและการสืบทอดที่แข็งแกร่งและการค้นหาฝึกฝนสรุปสรุปจดจำโฆษณาชวนเชื่อและรวบรวมรูปแบบขั้นสูงของจิตวิญญาณขององค์กรและแนวคิดในแต่ละลิงก์แต่ละงาน ในขณะเดียวกันเพื่อให้การเล่นอย่างเต็มรูปแบบกับเอฟเฟ็กต์ก้อนหิมะโดยทั่วไปขั้นสูงและเพื่อให้ระดับต่างๆ & amp; ประเภทของขั้นสูงทั่วไปที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องโดยการทำอัตราส่วนเรียนรู้จับกิจกรรมสุด ๆ เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ตามเรามา : f t in y

สมัครรับจดหมายข่าว

บ้าน

ผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับ

ติดต่อ